Haveri-auktion.

Torsdagen den 21 dennes kl. 11 f. m. låter undertecknad för vederbörandes räkning genom offentlig auktion vid hr R. Snöbohms magasin å Klintehamn försälja dels ilandbergade rundholt, segel, tågvirke, ankargods och öfriga inventarier efter på resa från Memel till Stettin i sjunkande tillstånd till Klintehamn inbergade tyska skonerten Johan, om 46.42 Registertons, som varit förd af kapt. C Vierck, dels vraket efter samma fartyg. Betalningen erlägges kontant och närmare underrättelser lemnas på mitt kontor eller hos hr R. Snöbohm å Klintehamn.
Visby den 15 Juli 1887.
Carl L. Ekman
Tyska rikets konsul på Gotland.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.