Optikern H. Samson

från Stockholm anlände hit i dag, såsom förut tillkännagifvits, med ett rikhaltig lager af optiska instrument; hvilket vi velat på detta sätt särskildt omnämna för de som äro i behof af hans pålitliga, här förut kända och renommerade artiklar.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Juli 1887.
N:r 43. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.