Sällskapsmöten.

Tre sådane möten, nämligen Visby stifts bibelsällskaps, Visby stifts prestsällskaps och Visby stifts missionssällskaps, hade i tisdags och i går till staden lockat ett stort antal prester. Vid alla dessa sällskaps förhandlingar leddes öfverläggningarna af biskop v. Schéele.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Juli 1887.
N:r 43. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.