Bokauktion.

En samling böcker, innehållande romaner af Daudet Heijse, Gréville m. fl., dikter af Bååth, Bäckström, Snoilsky och Vennerberg samt originalarbeten af Ahnfelt, Dietrichson, C. Lundin, Hildebrand, Schück m. fl., äfvensom värdefulla planschverk, jämte en mängd vackra och väl valda böcker för barn och ungdom, försäljes genom offentlig auktion den 8 Juli från kl. 10 f.m.; skolande inropen betalas kontant vid auktionen.
Böckerna kunna få beses å auktionsstället dagen före auktionen, mellan kl. 11-2 på dagen.
Visby den 30 Juni 1887.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Juli 1887.
N:r 43. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.