Offentlig auktion

Ett par familjer, som ämna afflytta till Amerika, låta af sådan anledning medels offentlig auktion, & Stadens Auktionskammare, lördagen den 9 Juli från kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja: byrå, bord, skänk, soffor, säng, kommod, stolar, väggur, en amerikansk större slagklocka, speglar, lampor och ljusstakar, fönster» gardiner, vaxdukar, krukväxter, gins och porslin, hvarjehanda träkärl ocli andra träsaker, kokkärl, strykjern, tebricka, bleckspann, eldsatser, en mindre svarf- stol, en skomakaredisk med verksaker, snickare- och timmermansverkt.yr, såsom yxor, sågar, hyflar (deribland en god fogbank), stämjern, drifjern, nofvare och audra jernsoker m. m., diverse oljekläder, en luden sälskinströja, ett par sjöstöftar, äfveiisom åtskilliga andliga böcker, jämte mera annat, som här icke så noga kan uppräknas; erhållande köpare, som äro käude och som kunna godkännas, 2 månaders betalningsanstånd, om sådant öndskas.

Visby den 30 Juni 1887.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Juli 1887.
N:r 43. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.