S. k. frälsningsarmén

i Stockholm hitkommer i morgon med majorskan Ouchterlony och kaptenen, förre studenten Hellberg i spetsen. Armén återreser på afton samma dag.Gotlands Tidning.
Lördagen den 2 Juli 1887.
N:r 41 & 42. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.