Landshöfdingen Poignant med familj har utflyttat till Slite för att vistas derstädes under sommarmånsderna.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 23 Juni 1887.
N:r 39 & 40. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.