Gotlandsjernvägens

trafikinkomster för Maj månad voro af
Passagerare m. m. 1886: 2,897:40. 1887: 2,878:74.
Gods m. m. 1886: 3,442:62. 1887: 2,649:78.
Från årets början 1886: 21,651:42. 1887: 23,150:99.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 23 Juni 1887.
N:r 39 & 40. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.