Rättegångs- och Polissaker.

I måndags afton häktades artilleristen S. P. H. Andersson såsom förvunnen att sistl. lördagsnatt hafva i vinhandl. Aug. Johanssons lagerkällare, dit han, genom frånbrytandet af låset till fensterluckan vid Bremergränden beredt sig nergång och tillgripit ur kassalådan ett der qvarlemnadt penningebelopp i smärre vexelmynt, deraf 11 kr. återfunnits å det ställe, som Andersson vid bekännelsen uppgaf. Såsom misstänkt för inbrottet i Gotlands enskilda bank den 28 sistl. april blef han af stadsfiskalen äfven härom tillfrågad, och erkände också att han härtill vore skyldig, men förnekade att han dervid haft någon medbrottsling.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 16 Juni 1887.
N:r 38. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.