Turisterna komma.

I måndags anlände från Trelleborg den eleganta lustjakten Magie, en välkänd pristagare vid flera kappseglingar, med egaren grosshandlaren Fr. Malmros och hans fru ombord.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 16 Juni 1887.
N:r 38. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.