Konkurs.

Sjökaptenen och ene redaren i här hemmahörande skeppet Göran, C. J. Vallin, har blifvit försatt i konkurs, likasom förut skett med andra delegaren och korrespondentredaren, läderhandlaren Andersson.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 16 Juni 1887.
N:r 38. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.