Bröllop

firades i lördags den 11 d:s då vice häradshöfdingen Carl Herlitz sammanvigdes med fröken Gerda Fredholm, dotter till grosshandlaren i Stockholm Ludv. Fredholm och hans maka. Vigseln egde rum i brudens hem i närvaro af en del inbjudna.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 16 Juni 1887.
N:r 38. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.