Prinsessan Eugenie

hitkom i dag på morgonen med ångaren Visby från hufvudstaden. Väderleken hade under hitresan varit den mest behagliga. Prinsessan, som uppvaktades ombord af länets höfding, biskopen, borgmästaren, m. fl. herrar samt fruntimmer, landsteg kl. 10, då hon afreste direkte till Fridhem.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 16 Juni 1887.
N:r 38. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.