AUKTIONER.

Ett ankargångsur af guld, en imperialsäng. flere andra sängar, soffor ocli stolar, flere slags bord och deribland ett bättre skrifbord, byråar, schiffonier af mahogny, kläds- och andra skåp, skänk, flere kommoder, väggur och speglar, en mindre symaskin, åtskilligt glas och porslin, flere slage lampor, något jern och blecksaker af hvarjehanda slag, fönster- och rullgardiner, något sängkläder, och linne, täcken och madrasser, diverse mans- och qvinsgångkläder, hvaribland åtskilliga alldeles nya, lasarettet härstädes tillhöriga, mot lämpiligare beklädnadsplagg för patienterue numera utbytta yllekläder af rockar, tröjor, byxor, västar, kjortlar, koftor och strumpor, 2:ne badkar, en mängd träkärl och andra träsaker, krus och buteljer, blomkrukor och korgar, jämte eu hop småsaker m. m., som icke så noga be- höfver uppräknas, försäljas genom offentlig auktion, å stadens auktionskammare, fredagen den 17 Juni från kl. 10 £ m.; erhållande kände, redbare inropare 2 månaders anstånd med betalningen.
Visby den 9 Juni 1887.
Auktionskammaren.

Tisdagen den 21 Juni från kl. 10 f. m. kommer offentlig, frivillig auktion att hållas i handl. Julius Lindals lokal vid Odalga- tan (magasinet på gården), hvarvid till den högstbjudande försäljas alla slags goda och felfria manufaktur-, galanteri- ocii s. k. korta varor m. m. och hvar- ibland att nämna: doffel, kordroj, kostym- tyg, kapp- och kofttyg, kulörta klädningstyg, lasting, krafttyg, bomullstyg, tryckt doinestik, s. k. kadettyg, gardiutyg, par- kiim. flanell, sälskiun, bolstcrvar, sommar- rockar, själar, yllevästar och dukar, bord- dukar, barnhattar, nattkappor och kragar, diverse galanteri- och kortvaror, porslin; svenska Hor, takskrapor, kaffepannor, jämte en mängd andra sakor och effek- ter, som icke här så utförligt behöfvei uppräknas; kunnande kände, säkre inropare få begagna sig af 2 månaders betalningsanstånd.
Visby den 12 Juni 1887.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 16 Juni 1887.
N:r 38. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.