Rättegångs- och Polissaker.

K. M:t har icke funnit skäligt bifalla hustruns till förre hemmansegaren Jacob Engström från Rute ansökning, om afkortning i mannens strafftid, utan har genom utslag den 20 maj afslagit denna hemställan.
Såsom kändt är undergår Engström 2 års straffarbete för förfalskning.
F. d. artilleristen Per August Nilson, född 1853 i Gärdslösa socken af Kalmar län och sist skrifven i Visby, häktades i söndags för lösdrifveri samt införpassades till länsfängelset.Gotlands Tidning.
Måndagen den 13 Juni 1887.
N:r 36 & 37. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.