Besynnerlig uppfattning

Jag var i fredags afton på skeppsbron och åsåg kanonbåten Eddas inlöpande i vår hamn, då min uppmärksamhet blef väckt på, att en person i sena qvällen bland den nyfikna folkhoppen uppträdde i trekantig hatt och med värja vid sidan.
Hva' fan, tänkte jag, kan det vara för en passagerare, och trängde mig fram för att närmare taga mannen i ögonsigte, och hvem fick jag se ?! Jo sjelfvaste stadens påpasslige och nitiske borgmästare.
Bolivar.Gotlands Tidning.
Måndagen den 13 Juni 1887.
N:r 36 & 37. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.