Gårdagens

festligheter hade från landet hitlockat en ofantligt stor massa af resande, så att man kan med tillförlitlighet beräkna att 4 á 5,000 menniskor då gästade staden. Ensamt från de socknar, som beröras af jernvägen, medförde bantåget i 34 vagnar omkring 1,400 personer och som på aftonen till lika stort antal återvände. Lifligheten i trafiken till lägret med ut- och infarande åkdon af alla slag, medförande skåde- och nöjeslystna personer, var högst betydlig.Gotlands Tidning.
Måndagen den 13 Juni 1887.
N:r 36 & 37. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.