Rättegångs- och Polissaker.
Visby rådhusrätt.

I målet mot Christina Söderdahl och Johanna Vallin dömdes i dag Söderdahl till 6 månaders straffarbete och Vallin till en månads fängelse.Gotlands Tidning.
Lördagen den 4 Juni 1887.
N:r 34 & 35. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.