Markören Brodin,

som misstänkt för vållande till kyparen Fredrikssons försvinnande varit häktad, undergick i torsdags slutförhör. Dervid förekom ytterligare mot Brodin, att han undergått 1880 i Köpenhamn honom ådömdt straff af 20 dagars fängelse med vatten och bröd för olofligt tillgrepp, samt att han ej kunde nöjaktigt redogöra för åtkomsten af 20 kr., som han innehade vid häktandet. Rådhusrätten förordnade att Brodin skulle försättas på fri fot, enär han mot sitt nekande ej kunde till ansvar fällas. Brodin afreste samma dag härifrån till Kalmar.Gotlands Tidning.
Lördagen den 4 Juni 1887.
N:r 34 & 35. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.