Visby postkontor

förestås från och med den 1 dennes och tills vidare af postexpeditör Carl Myrsten såsom t. f. postmästare.
Fröken V. Ekman har förordnats att under sagda tid bestrida postexpexpeditörstjensten härstädes samt fröken Ester Heimer att sköta en extra biträdesbefattning.Gotlands Tidning.
Lördagen den 4 Juni 1887.
N:r 34 & 35. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.