Riksdagen.

Statsutskottet har afstyrkt regeringens begäran om anslag af 46,000 kronor till nybyggnader vid Fårösund befästningar.Gotlands Tidning.
Lördagen den 4 Juni 1887.
N:r 34 & 35. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.