I Gotlands länsfängelse

voro qvarsittande fångar från april månad 7 män
I maj månad tillkommo 9 män, 1 qv.
Afgångne under maj mån. 8 män.
Qvarsittande till juni mån. 8 män, 1 qv.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 Maj 1887.
N:r 33. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.