Jordfynd

af mer och mindre märkliga fornsaker, hafva påträffats i Hejde, Vall, Bro, Stenkyrka, Hejdeby, Klinte, Lummelunda, Björke, Bäl, Eskelhem och Ala socknar här på Gotland. Fynden äro Vitterhets-, historie- och antiqvitetsakademien hembjudne till inlösen.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 Maj 1887.
N:r 33. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.