Eldsvåda.

I måndags middagstiden utbröt eldsvåda hos L. Mårtensson Lindarfve i Burs genom antändning af spantaket å manbyggnaden. Elden spred sig vidare och antände två ladugårdshus vid Hummelbos samt till Vanges der två flygelbyggnader och två ladugårdsträckor antändes. Alla dessa byggnader nedbrunno till grunden. Kreaturen räddades, utom några svin, en kalf. två gäss och några höns, som innebrändes.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 Maj 1887.
N:r 31 & 32. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.