Löjtnanten C. A. Olsson

vid Gotlands infanteriregemente har vid norra Möre häradsrätt, Kalmar län, blifvit enhälligt vald till nämdeman.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 Maj 1887.
N:r 31 & 32. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.