Hertigen af Gotland

lär omkring den 10 juni komma till Visby med kanonbåten Edda, hvarå han är befälhafvare.
Landshöfdingen Poignant återko hit i torsdags med Visby och
Biskopen v. Schéele i går med Klintehamn från hufvudstaden.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 Maj 1887.
N:r 31 & 32. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.