Gotlands-jernvägens

trafikinkomster för April månad utgjordes af,
Passagerare m. m. 1886: 2,419:75. 1887: 2,557:45
Gods m. m. 1886: 3,304:51. 1887: 2,866:78.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 Maj 1887.
N:r 31 & 32. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.