Lustresa till Stockholm i Pingst.

Ångfartyget Gotland, som afgår från Visby till Stockholm Pingstafton, lördagen den 28 maj och derifrån återgår andradagen Pingst, mottager passagernre denna tur till följande nedsatta pris, gällande för fran- och återresa, nämligen:
för hyttplats 15 kr.
för aktersalongsplats 12 kr.
för försalongsplats 10 kr.
för däcksplats 4 kr.Gotlands Tidning.
Lördagen den 21 Maj 1887.
N:r 31 & 32. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.