Domkapitlet

har hos k. m:t förordat pedellskan Anna Christina Vegmans ansökan om årlig pension af 200 kronor.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 11 Maj 1887.
N:r 29. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.