Målsregesällen H. Engström

har, på förslag af konsistorienotarien Öfverberg, blifvit af domkapitlet befordrad till pedell, hvilken syssla, med årlig lön af 300 kr., han tillträder den 1 juli.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 11 Maj 1887.
N:r 29. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.