Hamndirektionen

har hos magistraten anhållit om vitesforbud för uppläggande af sten, grus och annat affall vid stranden alltifrån s. k. batteribacken norr om hamnen till och med skutrefvet söder om densamma.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 11 Maj 1887.
N:r 29. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.