Postmästaren Vallander,

hvilken är en bland många sökande till lediga postmästartjensten i Lund, blir sannolikt den lycklige, enär poststyrelsen föreslagit honom hos k. m:t till erhållande af denna befattning.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 11 Maj 1887.
N:r 29. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.