Riksdagsmannavalet

för Visby-Borgholm är af k:s befallningshafvande godkändt, i anledning af anförda klagomål från Borgholmsboerne, hvilka förmenade, att den gamla kretsindelningen bordt ligga till grund vid nu förrättade valet.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 11 Maj 1887.
N:r 29. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.