Ett afslöjande

förekom i tidningen Gotland för den 4 maj, deri en Aktieegare uppträder och ganska oförbehållsamt blottar det intrigspel, som utfördes vid senaste bolagsstämman med delegarne i mejeriaktiebolaget härstädes. Jag vidrörde denna sak i min sista rapsodier och rekommanderar derför också nu ofvannämda afslöjande såsom ett varnämde uttalande om mannen i fråga och för hvar och en att beakta, som är mån om sitt eget anseende och besitter någon omdömesförmåga.
Bolivar.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Maj 1887.
N:r 28. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.