A propos hög ålder.

Gamla fru Rothschijd, moder till den store kapitalisten och stamfadern för navarande rike bankirerne med detta namn, uppnådde en ålder af 90 år. Hennes märkvärdiga förstånd och öfriga ovanliga själsförmögenheter bibehöll hon till lifvets afton. Vid hennes sista sjukdom och då hela hennes familj omgaf hennes sjukbädd yttrade hon till läkaren med bedjande röst: Snälla doktor, försök att göra någonting för mig. Min fru, sade läkaren, hvad kan jag göra; icke kan jag göra eder åter ung. Nej doktor, svarade hon leende, jag vill bara fortsätta att blifva gammal.
Vid tanken på dylika kraftfulla naturer, anser jag lämpligt att här nedan nämna några ord om en affär, som äfven har ett fruntimmer att tacka för en ovanlig och storartad utveckling.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Maj 1887.
N:r 28. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.