Ångaren Tjelvar

återkom hit i torsdags kl. 4 e. m. från sin första resa på Stettin. Ångaren, som der tillvann sig mycken uppmärksamhet och godt erkännande för dess komfortabla och prydliga skick, gjorde hitresan från Svinemünde på 24 ½ timme med en medelhastighet af 11 knop.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Maj 1887.
N:r 28. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.