Såsom instruktörer

att tjenstgöra vid Gotlands k. infanteriregemente under befälsmötet och båda beväringsmötena hitkommo i torsdags afton med Sofin från Vestervik 75 man, korporaler, vice korporaler, volontärer och soldater från 1:a lifgrenadier- Jönköpings- och Kalmarregementena. Denna kommendering stäldes i dag kl. 9 f. m. under öfverste v. Hohenhausens chefskap.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Maj 1887.
N:r 28. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.