Till tjenstgöring vid Vesternorrlands bataljon

under innevarande års beväringsmöten hafva följande officerare vid Gotlands infanteriregemente beordrats, nämligen: kaptenerne G. V. Lundberg, A. M. Gyllenram, A. F. M. Ek, A. M. Carlborg och Emil Rosell, löjtnant R. V. Landberg samt underlöjtnanterna Hj. Mellerborg och E. Sundvallson.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Maj 1887.
N:r 28. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.