Åtal mot Visby rådhusrätt

har af Justitieombudsmannen förordnats af anledning, att rådhusråtten, som med vetskap om att rådhusrätten, som med vetskap om att smeden J. P. Dahlbäck i flere år varit insolvent, likväl icke vidtagit någon åtgärd för räddandet af arfsmedel tillhöriga hans myndlingar afl. qvartersmannen Johanssons barn.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Maj 1887.
N:r 28. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.