Omedelbara valsättet

vid riksdagsmannaval beslöts inför magistraten i onsdags af 34 tillstädeskomna röstberättigade stadsmedlemmar.
Nu skola Borgholmsboarna yttra sig i saken.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Maj 1887.
N:r 28. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.