Auktion. Handlanden Ax. Sjöström

låter genom offentlig, frivillig auktion, fredagen den 20 och lördagen den 21 innevarande Maj månad, båda dagarne från kl. 10 f. m., i sitt magasin, vid Tunnbindaregatan, nästintill Bosättningsmagasinet, till den högstbjudande försälja, i mindre utrop, kordrojer, sattiner, drapp, kroaséer, trikåtyg, kläden, dofflar, svart damkapptyg, regnkapptyg, svart och kulört klädningstyg af hel- och halfylle, perkal, kattun, modernt förklädestyg, sommarkostymtyg af bomullskordroj, mollskinn och krafttyg, lama- och andra sjalar, hvitt och kulört gardintyg, möbeltyg, mattor, sängtäcken och filtar, kragar och manschetter, stärkskjortor, nattkuppor, parasoller, en mängd hvita varar m. m.
Vid samma tillfälle kl. 1 på dagen (både fredagen och lördagen) försäljes äfven för herr Sjöströms räkning ett större parti gammalt äkta vin, från bästa vinhus, såsom rödt och hvitt Bordeauxvin, Bourgogne-, Rhenskt och Moselvin, Scherry-, Port- och Ungerskt vin samt Champagne. All denna försäljning sker med 2:ne månaders betalningsamstånd, för så vidt nämligen köparen är känd och kan godkännas; i annat fall skall betalningen erläggas strax eller vid anfordran.
Visby den 4 Maj 1887.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Maj 1887.
N:r 28. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.