Auktion.

Torsdagen den 12 Maj kl. half 1 på dagen försäljes å stadens auktionskammare, genom offentligt utrop, dels handelsfirman J. Cedergren & Kompanis konkursmassas utestående fordeingar, dels äfven handlanden Carl Högströms, å Fårö, konkursmassa tillhöriga 3:ne balar fårull. Betalningen skall erläggas kontant.
Visby den 2 Maj 1887.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Maj 1887.
N:r 28. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.