Stockholm-Visby-Stettin.

En ny trafikled är innevarande seglationsår öppnad mellan nämda städer af ångaren Tjelvar, som afgår från Stockholm till Visby lördagar kl. 6 e. m. och från Visby till Stettin söndagar kl. 2 e. m. Återresan sker från Stettin onsdagar kl. 12 midd. och från Visby torsdagar kl 10 e. m.
Biljettpriset från Stockholm till Stettin är för första klass hytt 35 kr., för aktersalong 30 kr., försalong 25 kr. och däck 13 kr. Tur- och returbiljetter kosta resp. 33, 50, 40 och 20 kr. Dessa biljetter gälla 2 månader, dock ej längre till augusti månads slut.Gotlands Tidning.
Måndagen den 2 Maj 1887.
N:r 27. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.