Rättegångs- och Polissaker.

I härvarande länsfängelse införpassades i går permitterade artilleristen vid Gotlands artillerikår n:r 10 Reinhold Jakobsson, född 1866 i Hemse, för att vid Gotlands södra häradsrett undergå ransakning för olofligt tillgrepp af 6 kronor i en låst låda tillhörig en skärslipare och stående på en kärra i en gård i Hemse.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 April 1887.
N:r 23. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.