Till domkyrkoadjunkt

härstädes har v. pastorn i Levide S. Jacobson förordnats att från den 15 maj och tills vidare tjenstgöra.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 April 1887.
N:r 23. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.