Såsom volontärer

vid Gotlands infanteriregemente halva blifvit placerade K. Alyhr, O. E. Löfgren och V. T. Engström på Visby kompani, C. J. F. Olsson, C. E. Johansson, A. V. Stenman och J. F. Olsson på Roma kompani, A. Forsberg, C. O. J. Martin, E. Weström, E. Bäckström och A. U. Vallin på Tingstäde kompani, S. Jacobsson. U. Pettersson och G. H. Ericsson på Lärbro kompani, O. E. Bergsten, H. Sjögren, O. Nilsson, E. V. A. Hansson och A. V. Stenbo:n på Klinte kompani, J. V. Bogren och J. N. P. Hägg på Garda kompani samt C. J. Österberg och P. V. Johansson på Hemse kompani.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 April 1887.
N:r 23. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.