Rättegångs- och Polissaker.
Visby rådhusrätt.

Till ett hundra kronors böter dömdes skomakeriarbetaren Hans Hjalmar Hansson, emedan han ej låtit lysa efter ett tygstycke, som han, enligt hvad han uppgifver, hittat sistl. januari. såsom förut nämts har landtbrukaren Larsson i Fole sistl. Dee. ur sitt åkdon förlorat nämda tygstycke, hvilket igenkänts såsom hans tillhörighet.Gotlands Tidning.
Lördagen den 9 April 1887.
N:r 21 & 22. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.