Riksdagsmannavalen

i Gotlands norra och södra härader, hafva, såsom var att förvänta, utfallt så. att Per Larsson i Fole, en gammal hedersknyffel af äkta skrot och korn och som har många egendomliga försänkningar inom norra häradet, blifvit återvald; likasom äfven hr Ludvig Norrby, hvilken med lifsuppgift att blifva riksdagsrepresentant nolens volens i södra häradet, återvalts. Båda äro tullskyddsvänner.Gotlands Tidning.
Lördagen den 9 April 1887.
N:r 21 & 22. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.