Från sjön.

Jakten Elisabeth, kapt. Hederstedt, har i onsdags uppbrunnit i Klintehamn, till följd af kalklastens antändning.
Skonert Triton, kapt. Höglund, som på resa från Slite till Göteborg med slipers strandade utanför Ljugarn, har tagits flott och infördes i måndags till Slite för att repareras.Gotlands Tidning.
Måndagen den 28 Mars 1887.
N:r 20. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.