Tidtabell för Gotlands Jernväg.

Tidtabell för Gotlands Jernväg.

Tidtabell för Gotlands Jernväg.


 

Gotlands Tidning.
Måndagen den 28 Mars 1887.
N:r 20. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.